Muutoksia verotilipalveluun vuonna 2017

Muutoksia verotilipalveluun vuonna 2017

Verohallinto on ilmoittanut tekevänsä muutoksia verotusmenettelyihin vuoden 2017 alusta. Varsinkin oma-aloitteisia veroja ilmoittaville on tiedossa muutoksia. Omaa asiakaskuntaamme uudistuksissa ehkäpä eniten tulee koskettamaan Verotilipalvelussa tapahtuvat muutokset. Nykyinen Verotilipalvelu tulee muuttumaan OmaVero nimiseksi ensivuoden alussa.

Verotilin kanssa samantapaisesti toimivaan OmaVeroon kirjaudutaan Katso-tunnisteella. Verohallinto on ilmoittanut jo olemassaolevien valtuutusten siirtyvän samanvoimaisina myös uuteen palveluun ilman erillisiä toimia palvelun käyttäjiltä.

Itse palvelun nimen muutoksen lisäksi myös siellä käytettävä termistö kokee muutoksia. Esimerkiksi nimikkeet verotiliote ja kausiveroilmoitus tulevat jäämään pois käytöstä. Muutos ei tietenkään tule jäämään pelkälle termi- ja nimitasolle vaan suurimpana erona vanhan ja uuden palvelun välillä tulee olemaan mahdollisuus verkkomaksamiseen suoraan palvelun sisältä. Tätä kautta voidaan siis hoitaa niin ilmoitukset oma-aloitteisista veroista kuin myös maksaa muodostuneet verovelvoitteet suoraan verkkomaksulla.

Tämä ominaisuus on hyvä apu henkilöille ja yhteisöille, jotka eivät ole vielä omaksuneet sähköistä taloushallintoa. Tämä erityisesti siksi, koska verotusmenettelyihin kohdistuvissa muutoksissa vuodelle 2017 ilmoitetaan, että sähköisen ilmoittamisen velvollisuus laajenee, ja jatkossa vain erityissyistä voi oma-aloitteiset verot ilmoittaa paperisena.

Itse verotusmenettelyyn ja veronkatoon liittyvistä muutoksista tulemme kertomaan blogissa tulevien viikkojen aikana.

 

Sami Juntunen // TiliFavore