Verotuksen muutoksia 2017

Verotuksen muutoksia 2017

Verotusmenettelyihin on tulossa merkittäviä muutoksia vuoden 2017 alusta. Uudistukset koskevat erityisesti asiakkaita, jotka ilmoittavat ja maksavat oma-aloitteisia veroja, kuten arvonlisäveroa ja työnantajasuorituksia.

  • Sähköinen ilmoitusvelvollisuus laajenee

Ilmoitukset arvonlisäverosta, työnantajasuorituksista sekä muista oma-aloitteisista veroista tulee jatkossa antaa sähköisesti. Näin tekeekin jo 93 % osakeyhtiöistä. Paperilomakkeilla annetut ilmoitukset hyväksytään vain erityisistä syistä. Uuden lain myötä termi kausiveroilmoitus jää historiaan. Kausiveroilmoitusten sijaan verokaudelta annetaan veroilmoitus, esimerkiksi veroilmoitus arvonlisäverosta.

  • Ilmoitusten korjausmenettely muuttuu

Korjaukset oma-aloitteisten verojen ilmoituksiin sekä vuosi-ilmoituksiin tulee jatkossa tehdä uudella, aiemmat tiedot korvaavalla ilmoituksella. Nykyisin korjaukset tehdään lisäilmoituksella. Uusi menettely mahdollistaa kuitenkin vähäisen virheen korjaamisen seuraavalla ilmoituksella.

Uuden lain mukaan oma-aloitteisten verojen ilmoituksessa oleva virhe tulee korjata antamalla korvaava ilmoitus sille verokaudelle, jolle virhe kohdistuu. Korvaavalla veroilmoituksella ilmoitetaan korjattavan osion (esim. arvonlisäveron) kaikki tiedot uudelleen oikeansuuruisina. Nykyisestä lisäilmoitusmenettelystä luovutaan. Korvaavalla ilmoituksella tulee ilmoittaa myös virheen syy. Samassa yhteydessä nykyinen tilikauden jälkeinen arvonlisäveron palautushakemusmenettely poistuu.

Vuosi-ilmoitusten osalta uusi korjausmenettely on jo käytössä. Kalenterivuonna 2016 maksetuista palkoista ja muista suorituksista annettavien vuosi-ilmoitusten virheelliset tiedot on korjattava antamalla uusi korvaava ilmoitus. Korvaava ilmoitus on vuosi-ilmoituskohtainen eli uusi ilmoitus korvaa aina kyseisen vuosi-ilmoituksen tiedot.

Vähäisen virheen korjausmenettely

Oma-aloitteisten verojen ilmoittamiseen on tulossa vähäisiä virheitä koskeva korjausmenettely. Menettely koskee taloudelliselta merkitykseltään vähäisiä virheitä. Tällaisen virheen korjausta ei tarvitse kohdistaa sille verokaudelle, jota virhe koskee, vaan virheen voi joustavasti korjata muuttamalla seuraavilta verokausilta ilmoitettavan veron määrää tai muuta tietoa vastaavasti. Virhe tulee kuitenkin korjata ilman aiheetonta viivytystä.

  • OmaVero korvaa Verotili-palvelun

Verohallinto korvaa vuoden 2017 alussa Verotili-palvelun OmaVerolla. Uudessa palvelussa on samat toiminnallisuudet kuin Verotilissä, mutta uudistuneessa muodossa. Muutos ei edellytä asiakkailta mitään toimenpiteitä.

OmaVerossa on mahdollista antaa ilmoitukset oma-aloitteisista veroista ja maksaa verot verkkomaksulla. Palvelussa on myös nähtävillä kuukausittainen yhteenveto maksuista ja palautuksista. Se vastaa sisällöltään nykyistä verotiliotetta. Lisäksi asiakas näkee OmaVerossa ja yhteenvedossa mahdolliset huomautukset maksamattomista veroista.

Lähivuosina OmaVero laajenee, kun siihen tuodaan kaikki yritys- ja henkilöasiakkaiden tärkeimmät asiointipalvelut. Jatkossa esimerkiksi kaikki veroilmoitukset voi antaa OmaVerossa.

  • Seuraamusmenettelyjä selkeytetään

Oma-aloitteisten verojen myöhästymismaksujen laskentatapa muuttuu. Verokauden tietoja voi oikaista 45 päivän ajan ilman myöhästymisseuraamusta. Lisäksi veronkorotuksen tasoa alennetaan ja viranomaisharkintaa vähennetään, kun veronkorotusta määrätään.

Nykyisin myöhästymismaksu lasketaan 15 prosentin vuotuisen korkokannan mukaan myöhässä ilmoitetulle maksettavan veron määrälle. Seuraamusjärjestelmän uudistuksessa verokaudelle annettavan ensimmäisen veroilmoituksen ja oikaisuilmoituksen myöhästymismaksut eriytetään.

Verokauden ensimmäiselle veroilmoitukselle lasketaan kolmen euron päiväkohtainen myöhästymismaksu ensimmäisen 45 päivän osalta, yhteensä enintään 135 euroa. Yli 45 päivän myöhässä ilmoittamisesta myöhästymismaksua määrätään lisäksi kaksi prosenttia myöhässä ilmoitetun maksettavan veron määrästä.

Oikaisuilmoituksen osalta veron määrän perusteella määräytyvä myöhästymismaksu yli 45 päivän myöhässä ilmoittamisesta on vastaava kaksi prosenttia myöhässä ilmoitetun maksettavan veron määrästä. Oikaisuilmoitukselle ei kuitenkaan määrätä myöhästymismaksua lainkaan, jos se annetaan enintään 45 päivää ilmoituksen antamisen määräpäivän jälkeen. Näin verokauden veron määrää voi oikaista 45 päivän ajan ilman myöhästymisseuraamusta.

Lisäksi uusi korjausmenettely mahdollistaa vähäisten virheiden korjauksen koko oikaisuajan ilman myöhästymismaksua.

STINA // TiliFavore