Tuliaisia koulutuspäivästä – Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017

Tuliaisia koulutuspäivästä – Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017

Työsopimuslakiin tulee muutoksia ensi vuoden alusta, joista tässä muutama tärkein muutos yrittäjän kannalta

  • Koeajan maksimi pituus pitenee neljästä kuuteen kuukauteen.
  • Pitkäaikaistyöttömän kanssa voi solmia määräaikaisen työsopimuksen ilman perusteltua syytä enintään 12 kuukaudeksi. TE-keskus kertoo sinulle sen onko uusi työntekijäsi tällainen pitkäaikaistyötön.
  • Takaisinottovelvollisuus lyhenee yhdeksästä neljään kuukauteen
  • Työnantaja saa 2500€ kertakorvauksen äidin perhevapaan palkasta, kun palkkaa maksetaan vähintään kuukaudelta äitiysrahakauden aikana. Äidin tulee olla ennen vapaalle jäämistään joko kokoaikaisessa työsuhteessa tai työaika pitää olla vähintään 80%.

Mikäli jokin näistä olisi sinun yrityksessäsi ajankohtaista, niin kysy ihmeessä meiltä lisää.

// Leila