Ajankohtaista

Sekä työnantajayrittäjän että yksinyrittäjän kannattaa kartoittaa työterveyshuollon hyödyt

Työterveyshuolto tuo useimmille mieleen lähinnä sairaspoissaolot ja lääkärintodistukset. Työterveyshuollon tärkein osa-alue on kuitenkin riskien havaitseminen ja sairauksien tai vaivojen ennaltaehkäisy, esimerkiksi terveystarkastusten, rokotusten ja fysioterapian muodossa. Työnantajayrittäjällä voi olla työterveyshuolto järjestettynä samalla sopimuksella työntekijöiden kanssa, kunhan sopimuksessa on maininta, että se koskee myös yrittäjää. Myös yksinyrittäjä voi halutessaan järjestää itselleen työterveyshuollon yksityiseltä tai julkiselta palveluntuottajalta. Tästä huolimatta Suomen Yrittäjien vuoden 2022 Yksinyrittäjäkyselyyn vastanneista yrittäjistä ainoastaan 32 prosenttia oli järjestänyt itselleen työterveyshuollon. Tämä saattaa kertoa siitä, että moni yksinyrittäjä ei välttämättä edes tule ajatelleeksi, että heillä olisi mahdollista hankkia itselleen työterveyshuoltosopimus. Kolme neljännestä kyselyyn vastanneesta yksinyrittäjästä puolestaan kertoi, ettei heillä ole tiedossa ole henkilöä, joka voisi sijaistaa poissaolojen aikana yritystoimintaa. Näin ollen työterveyshuolto, nimenomaan sen ennaltaehkäisevästä näkökulmasta, voi olla hyvä ratkaisu myös yksinyrittäjälle.

Sekä työterveyssopimuksen sisältö että kattavuus vaihtelevat palveluntuottajien välillä, ja myös yksittäisellä palveluntuottajalla voi olla tarjolla erilaisia sopimuksia. Parhaiten löydät itsellesi sopivimman vaihtoehdon pyytämällä tarjouksia eri palveluntarjoajilta ja vertaamalla niiden hintoja ja sisältöjä.

Jotta olisit yrittäjänä oikeutettu saamaan Kelalta korvauksia työterveyshuollon kustannuksista, sinun tulee olla YEL- tai MYEL-vakuutettu. Lisäksi sinulla pitää olla työterveyspalveluntuottajan kanssa voimassa oleva työterveyshuoltosopimus, työterveyshuollon toimintasuunnitelma sekä työpaikkaselvitys. Nämä hoituvat yhdessä valitsemasi palveluntuottajan kanssa.

Jos sovit yksityisen työterveyspalveluntuottajan kanssa tilitysmenettelystä, maksat palveluista vain sen osuuden, josta Kela ei myönnä korvausta. Palveluntuottaja hakee korvauksen maksuista suoraan Kelasta, joten se ei jää sinun tehtäväksesi.

Kelan korvaamaan työterveyshuoltoon kuuluvat kustannukset ovat vähennyskelpoisia siltä osin, kun ne katsotaan olevan kohtuullisia yrittäjän työpanokseen nähden. Lisäksi yrittäjän on työskenneltävä yrityksessä tosiasiallisesti, ja myös yrityksen mahdollisilla muilla työntekijöillä on oltava vastaavat työterveyspalvelut käytössään.